da-DKkl-GLen-GB


Læs om mere om verdensmålene her

Cirkulær økonomi 
CSR Greenland arbejder på at danne et Advisory board for Cirkulær Økonomi i Grønland.
Mere om det, når Advisory board er sammensat og har et kommissorium.

 

Saligaatsoq
Hver år i juni afholdes 'Saligaatsoq - Oprydningsdag'. I år bliver Saligaatsoq afholdt onsdag den 12. juni 2019 fra kl. 14:00 til 16:00.

CSR Greenland har siden 2010 sørget for planlægning og afholdelse af arrangementet, og har de seneste par år fået engageret andre byer end Nuuk til, at være med til at rydde op. Oprydningsdagens formål er at få rengjort vores byer og vores omkringliggende natur til gavn for både os selv, natur og dyrliv. 

 

Avatangiiserik
CSR Greenland er facilitator for den tværsektorielle miljø-erfagruppen Avatangiiserik, som mødes en gang i kvartalet og deler erfaringer, viden og idéer.
Vi har jævnligt oplægsholdere til at bringe nye inspiration, og vi bruger hinanden på tværs også når vi ikke holder møde.
Deltagere er repræsentanter fra CSR Greenlands medlemsvirksomheder, Selvstyret, civilsamfundsorganisationerne og Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Clean Greenland - Green Companies
CSR Greenland har i samarbejde med WWF haft et tre-årigt projekt, fra 2013-2016, omkring en strategisk miljøindsats med seks grønlandske virksomheder.
Projektet som var kaldet 'Clean Greenland - Green Companies' havde til formål, at øge miljøbevidstheden og reducere de deltagende virksomheders miljøbelastning gennem opbygning af kapacitet til det systematiske og strategisk miljøarbejde, samt kommunikere om resultaterne.

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud