da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Miljøarbejdet skal understøtte forretningen

Published on 9. november 2015

Miljøarbejdet skal understøtte forretningen

Af Pernille Risgaard, P&Co

 

Solceller på taget i byer uden vandkraft understøtter omlægning til vedvarende energikilder og reducerer på sigt løbende omkostninger til energiforbrug; deltagelse i den årlige oprydningsdag Saligaatsoq - Avatangiiserik i de byer, hvor virksomhederne er til stede, sætter fokus på håndtering af affald; og udskiftning af lyskilder, print på begge sider, videokonference-faciliteter og indkøb af miljømærkede produkter mindsker forbrug af ressourcer og ansporer en mere miljøvenlig adfærd. Disse er blandt de mange initiativer, som de seks virksomheder i partnerskabet Clean Greenland - Green companies har sat i værk gennem de seneste to år.

 

To år inde i partnerskabet Clean Greenland - Green companies er de deltagende virksomheder på hver deres måde i gang med at omsætte miljøhensyn til konkrete handlinger. Partnerskabets tredje og sidste år skal lægge kimen til en mere langsigtet strategi og handlingsplan, og her skal virksomhedernes bl.a. se på hvordan miljøarbejdet bedst kan understøtte virksomhedernes forretningsudvikling.

 

Mange af de allerede igangsatte tiltag vil fortsætte og udvides, når virksomhederne frem mod sommeren 2016 vil arbejde på en mere langsigtet strategi og handlingsplan for miljøarbejdet. En af de erfaringer, virksomhederne har gjort sig frem til nu, er vigtigheden af at have en solid baseline og viden om forbrug og adfærd for at kunne vurdere miljøtiltagenes effekt - både miljømæssigt og økonomisk. Det er helt sikkert et af de forhold, virksomhederne vil tage med sig videre i det kommende arbejde.


Kobling til forretningen og fokus på de væsentligste miljøforhold
Et af de forhold, der skal i centrum i udviklingen af miljøstrategien er, hvordan det fremadrettede miljøarbejde bedst kan understøtte virksomhedernes forretningsudvikling. Det skal være tydeligt for ledelsen, hvordan arbejdet understøtter virksomhedens strategi i forhold til f.eks. omkostminimering, compliance, udvikling af nye forretningskoncepter og omdømme. Med en klar kobling kan alle kan se formålet - både miljømæssigt og forretningsmæssigt - og det er essentielt for at kunne fastholde fokus og ledelsens opbakning efter projektet afsluttes næste sommer.

 

Et andet vigtigt forhold, er at lægge fokus der, hvor det miljømæssige fodaftryk er størst. For nogen kan det godt være et spørgsmål om at se ud over virksomhedens egne grænser og se på hvad der sker miljømæssigt bagud og forud i kæden. F.eks. for en organisation som Grønlands Erhverv er miljø blandt medlemsvirksomhederne måske der, hvor de kan gøre den største forskel? Og for virksomheder som Air Greenland og Royal Arctic Line vil forbrug af brændstof alt andet lige vedblive med at være en miljømæssig faktor, der skal arbejdes med - og som giver både miljømæssig og økonomisk ræsonnement. Endelig er det relevant at se miljøarbejdet i en bredere samfundsmæssig og international kontekst. Her er FN's 17 nye mål for bæredygtig udvikling Global Goals en god referenceramme, for hvor der rent miljømæssigt er brug for handling.    

 

Fortæl om den gode historie
Midt i at virksomhederne sætter mere fokus på miljøarbejdet, er det ikke sikkert at medarbejdere og kunder kender til indsatsen og resultaterne - eller ved, hvordan de bedst kan bidrage til at gøre en forskel.

 

Synliggørelsen af indsatsen, resultaterne og mulighederne er vigtige for at understøtte det fortsatte engagement i virksomheden. Brugseni har i 2015 lavet gode bud på hvordan virksomhedens fokus på miljø kan omsættes til let tilgængelig information og viden for medarbejdere i publikationen Den gode historie. I publikationen Grønne opskrifter, som primært er henvendt Brugsenis kunder har de desuden koblet madopskrifter med et fokus på madspild. Her kan  du som kunde og forbruger inspireres til nye retter med frosne grøntsager og til at gøre dit for at reducere spild af mad, som er et af virksomhedens fokusområder inden for miljø.

 

I GrønlandsBANKEN er der fokus med kunderne med f.eks. miljølån til miljø og energiforbedrende forhold i boligen. En anden form for kommunikation er en plakat med miljøråd, som blandt andre Grønlands Erhverv har bidraget til udviklingen af i samarbejde med CSR Greenland.

 

Om og hvordan virksomhederne fremadrettet vil tænke miljø ind i deres kommunikation gennem nye tiltag eller via eksisterende kommunikationskanaler er også et af de områder, virksomhederne forventes at tænke ind i deres langsigtede strategi og handlingsplan. 

Partnerskab med fokus på den strategiske miljøindsats
Clean Greeland - Green Companies projektet sætter grønlandske virksomheders miljøarbejde på agendaen. Projektet er et partnerskab mellem CSR Greenland, WWF og seks grønlandske virksomheder og har til formål at reducere de deltagende virksomheders miljøbelastning gennem opbygning af deres kapacitet til at arbejde systematisk og strategisk med miljø. Miljøfaglig konsulent Pernille Risgaard fra P&Co faciliterer fremdriften i projektet, der er støttet af Grønlands Selvstyres VEK-puljemidler.

De seks virksomheder er:

·         Air Greenland

·         Brugseni

·         GrønlandsBANKEN

·         Grønlands Erhverv

·         Nuup Bussi

·         Royal Artic Line

Publikationen På vej mod et mere rent Grønland fortæller mere om virksomhedernes resultater efter år ét. 
Comments (0)Number of views (3517)

Author: CSR Greenland

Categories: Uncategorized

Tags:

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud