da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Bedre praktikforberedelse i Paamiut

Før folkeskoleeleverne skal i erhvervspraktik, gennemgår de et forløb på skolen Atuarfik Tuiisaq, hvor de lærer at skrive deres CV, og de finder informationer om lokale virksomheder. Eleverne bliver  bedt om at forberede spørgsmål til de virksomheder, de kunne tænke sig at komme i praktik hos, og spørgsmålene får de lejlighed til at stille til repræsentanter fra virksomhederne ved en ”uddannelsesmesse”, der bliver holdt i byens forsamlingshus inden praktikken. 

Succes med skoleprojektet i Sisimiut

Eleverne er langt mere forberedte og parate til at komme i praktik, end tidligere år. Flere gange i det forløbne skoleår har 8. og 9.-klasserne på Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut haft besøg af byens virksomheder, der har fortalt om vigtigheden af at møde til tiden, passe sit arbejde hver dag og også om forskellige uddannelsesmuligheder i erhvervslivet.

Lettere adgang til elbils-ladere

Miljømæssigt er el- og hybridbiler langt at foretrække frem for traditionelle diesel- og benzindrevne biler. Derfor ønsker Grønlands Selvstyre også, at flere med tiden går over til elbiler, men en af barriererne er, at det kan være svært at få bilen ladet op, hvis man bor i etage-byggeri.

Elever på virksomhedsbesøg i Aasiaat

Torsdag den 9. juni var ikke en helt almindelig skoledag for 9. klasse på Gammeqarfik-skolen i Aasiaat. Dagen blev brugt på besøg hos GrønlandsBANKEN og hos Sømandshjemmet. Sidstnævnte sted blev eleverne delt i to hold, der skiftedes til at gøre rent på et værelse og lave lagkager i køkkenet.

Spild gør alle fattigere

”Spild gør alle fattigere. Jeg er glad for, at en ny stærk alliance mellem offentlige og private aktører vil levere et effektivt redskab til at håndtere den globale madspildsudfordring. Den nye standard vil reducere de økonomiske tab for både forbrugere og industri, lette presset på vores naturressourcer og bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse målsætninger i SDG’erne (FN’s bæredygtighedsmål, red.).

Kan virksomheder redde verden?

I stadigt højere grad engagerer virksomhederne sig i de lokalområder, hvor de driver forretning. Dette sker ikke mindst på internationalt plan, hvor de store koncerner investerer i udviklingsarbejde, humanitært arbejde og hjælp til økonomisk vækst. Men kan virksomhederne redde verden? Er det overhovedet deres opgave? og kan de tjene penge samtidig?

Flere ud af passiv forsørgelse

Den 1. juli 2016 lyder startskuddet til en reform af førtidspensionsordningen i Grønland. Reformen betyder, at alle kommende ansøgere til førtidspension skal igennem et afklaringsforløb for at finde ud af, om de er i stand til at have et arbejde, evt på særlige vilkår, og dermed bidrage til at forsøge sig selv. Og i løbet af en femårig periode skal kommunerne desuden have gennemført en revurdering af alle de nuværende omkring 2500 førtidspensionister her i landet med samme formål.

Mere genbrug

Affaldscenteret i Nuuk er i gang med et større tiltag indenfor affaldshåndtering. Affaldshåndteringen i hovedstaden halter lidt efter de mindre byer, henholdsvis Paamiut og Tasiilaq, som allerede er i gang med udskibning af jern- og metalskrot, samt genbrug af glas. Dette harmoniseres, således at hovedstaden også kommer til at køre med samme princip.
RSS

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud