da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Lettere adgang til elbils-ladere

Miljømæssigt er el- og hybridbiler langt at foretrække frem for traditionelle diesel- og benzindrevne biler. Derfor ønsker Grønlands Selvstyre også, at flere med tiden går over til elbiler, men en af barriererne er, at det kan være svært at få bilen ladet op, hvis man bor i etage-byggeri.

Elever på virksomhedsbesøg i Aasiaat

Torsdag den 9. juni var ikke en helt almindelig skoledag for 9. klasse på Gammeqarfik-skolen i Aasiaat. Dagen blev brugt på besøg hos GrønlandsBANKEN og hos Sømandshjemmet. Sidstnævnte sted blev eleverne delt i to hold, der skiftedes til at gøre rent på et værelse og lave lagkager i køkkenet.

Spild gør alle fattigere

”Spild gør alle fattigere. Jeg er glad for, at en ny stærk alliance mellem offentlige og private aktører vil levere et effektivt redskab til at håndtere den globale madspildsudfordring. Den nye standard vil reducere de økonomiske tab for både forbrugere og industri, lette presset på vores naturressourcer og bidrage til opfyldelsen af de ambitiøse målsætninger i SDG’erne (FN’s bæredygtighedsmål, red.).

Kan virksomheder redde verden?

I stadigt højere grad engagerer virksomhederne sig i de lokalområder, hvor de driver forretning. Dette sker ikke mindst på internationalt plan, hvor de store koncerner investerer i udviklingsarbejde, humanitært arbejde og hjælp til økonomisk vækst. Men kan virksomhederne redde verden? Er det overhovedet deres opgave? og kan de tjene penge samtidig?

Flere ud af passiv forsørgelse

Den 1. juli 2016 lyder startskuddet til en reform af førtidspensionsordningen i Grønland. Reformen betyder, at alle kommende ansøgere til førtidspension skal igennem et afklaringsforløb for at finde ud af, om de er i stand til at have et arbejde, evt på særlige vilkår, og dermed bidrage til at forsøge sig selv. Og i løbet af en femårig periode skal kommunerne desuden have gennemført en revurdering af alle de nuværende omkring 2500 førtidspensionister her i landet med samme formål.

Mere genbrug

Affaldscenteret i Nuuk er i gang med et større tiltag indenfor affaldshåndtering. Affaldshåndteringen i hovedstaden halter lidt efter de mindre byer, henholdsvis Paamiut og Tasiilaq, som allerede er i gang med udskibning af jern- og metalskrot, samt genbrug af glas. Dette harmoniseres, således at hovedstaden også kommer til at køre med samme princip.

Investorer vil se mere bæredygtighed

Når pengestærke investorer skal beslutte, i hvilke virksomheder de vil placere deres penge i håbet om at gøre en god forretning, så er virksomhedernes arbejde med bæredygtighed en vigtig faktor. Men det er virksomhedernes ledere ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, viser en ny rapport fra amerikanske Boston Consultant Group, BCG.

Så rydder vi op

Igen i år arrangerer virksomheder over hele landet den tilbagevendende fælles oprydningsdag, Saligaatsoq. Traditionen tro vil en masse frivillige medarbejdere bruge en eftermiddag på at samle affald fra gader, pladser og grønne arealer i de deltagende byer, så borgere og turister kan nyde naturen uden at se på plasticflasker, cigaretskodder, møbler, papir og meget andet.

Velkommen til nye medlemmer

CSR Greenland har inden for de seneste måneder fået tre nye medlemmer, som vi byder velkommen i vores fælles arbejde for at sikre en samfundsansvarlig og bæredygtig udvikling i Grønland.

Når genbrug bliver en god forretning

Affaldstræ, der neddeles til træflis og bruges til opvarmning. Pap, der granuleres og kan bruges til papirisolering i byggerier. Flamingo, der blandes med cement og bruges som letbeton.

Fælles mål om at skabe en bedre verden

Afskaf ekstrem fattigdom og sult, begræns klimaforandringerne, sikr adgang til uddannelse for alle og udnyt havets ressourcer bæredygtigt. Det er blot få eksempler på de i alt 17 ambitiøse såkaldte ”verdensmål”, som stats-og regeringsledere vedtog på FNs topmøde i New York den 25. september 2015 og som alle lande har forpligtet sig til at arbejde med. Det skal vi også her i Grønland.

Solen er en god forretning for Brugseni

- Der er et stort potentiale i solenergi. Det er et bæredygtigt alternativ til de fossile brændstoffer og så er det noget der har en stor positiv effekt, både CO2-mæssigt – men også på bundlinjen, siger direktør Susanne Christensen fra Kalaallit Nunaanni Brugseni.
RSS
First 567891011121314 Last

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud