da-DKkl-GLen-GB

Nyheder

Svensk avis fortæller om grønlandsk CSR

Kun halvdelen af befolkningen har en uddannelse højere end folkeskolen. Frafaldet på de videregående uddannelser er rekordhøjt, og den måske allerstørste udfordring for Grønland i dag er at overbevise langt flere om værdien og nødvendigheden af en uddannelse. Det vanskeliggøres dog af både sproglige problemer, da mange ikke er tilstrækkeligt gode til dansk, der bruges på mange uddannelsesinstitutioner - og af at mange børn lærer, at jagt og fiskeri er vigtigere end lektier. 

CSR - hvad betyder det lige præcis for os?

Corporate Social Responsibility, CSR, er en god ide. Det er de fleste enige om, men hvad er det lige præcis, det betyder i netop vores virksomhed og forretningsområde? Er det miljøarbejdet, der giver mest mening for os, eller vil vi prioritere arbejdet med inklusion? Er antikorruption relevant hos os, og har vi som virksomhed en særlig interesse i at udvikle arbejdet med medarbejdernes sundhed eller efteruddannelse?

Høringssvar til årsregnskabslov

Når virksomheder forpligtes til at rapportere om deres indsatser på sociale, miljømæssige og etiske områder, så har det en positiv indvirkning på både deres konkurrenceevne og på selve arbejdet med samfundsansvar. Det viser erfaringer fra blandt andet Norge og Danmark.

Sydgrønland får CSR-besøg

CSR Greenlands sekretariat holder normalt til i Nuuk, men tilstræber hvert år at besøge flere steder på kysten. I september er turen kommet til et besøg i Sydgrønland - og bor du på de kanter, kan du stadig nå at booke et møde med sekretariatsleder Lotte Frank Kirkegaard.

Tele-Post donerer computere til Kofoeds Skole

Snart vil brugerne af det nyåbnede værested Kofoeds Skole i Nuuk kunne skrive jobansøgninger, blive undervist og lignende på computere. Tele-Post har doneret ti computere og ti mobiltelefoner til værestedet, som virksomheden ser et stort potentiale i.

Toyota og regnskoven

Mens mange store virksomheder i efterhånden mange år har arbejdet hver især med bæredygtighed og social ansvarlighed gennem miljøpolitik, integration og lignende, så er trenden nu at der opstår flere og flere partnerskaber på tværs af virksomheder, organisationer, myndigheder og så videre. Ud fra devisen om, at sammen løfter vi mere, så bliver det stadigt mere almindeligt, at fx store internationale koncerner går sammen med NGO’er om konkrete og ambitiøse projekter.

Rapportering på plads

Når man som virksomhed tilslutter sig det verdensomspændende CSR-initiativ,  FNs Global Compact, så forpligter man sig til både at arbejde med organisationens ti principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt antikorruption, og til at rapportere om det. Det skal ske i de såkaldte COP-rapporteringer (Communication On Progress), og Air Greenland har netop offentliggjort sin rapport for 2015 på Global Compacts hjemmeside.

Ros for nordisk netværksmøde

Da CSR Greenland i april var vært for det halvårlige møde i FNs Global Compacts nordiske netværk, blev der talt om bæredygtige partnerskaber og samarbejdsprojekter på tværs af sektorer, og derudover fik deltagerne mulighed for at opleve isfjelde, slædehunde og nordlys. Møderne i netværket afholdes som nævnt hvert halve år, for første gang i Grønland.

Bedre praktikforberedelse i Paamiut

Før folkeskoleeleverne skal i erhvervspraktik, gennemgår de et forløb på skolen Atuarfik Tuiisaq, hvor de lærer at skrive deres CV, og de finder informationer om lokale virksomheder. Eleverne bliver  bedt om at forberede spørgsmål til de virksomheder, de kunne tænke sig at komme i praktik hos, og spørgsmålene får de lejlighed til at stille til repræsentanter fra virksomhederne ved en ”uddannelsesmesse”, der bliver holdt i byens forsamlingshus inden praktikken. 

Succes med skoleprojektet i Sisimiut

Eleverne er langt mere forberedte og parate til at komme i praktik, end tidligere år. Flere gange i det forløbne skoleår har 8. og 9.-klasserne på Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut haft besøg af byens virksomheder, der har fortalt om vigtigheden af at møde til tiden, passe sit arbejde hver dag og også om forskellige uddannelsesmuligheder i erhvervslivet.

Lettere adgang til elbils-ladere

Miljømæssigt er el- og hybridbiler langt at foretrække frem for traditionelle diesel- og benzindrevne biler. Derfor ønsker Grønlands Selvstyre også, at flere med tiden går over til elbiler, men en af barriererne er, at det kan være svært at få bilen ladet op, hvis man bor i etage-byggeri.

Elever på virksomhedsbesøg i Aasiaat

Torsdag den 9. juni var ikke en helt almindelig skoledag for 9. klasse på Gammeqarfik-skolen i Aasiaat. Dagen blev brugt på besøg hos GrønlandsBANKEN og hos Sømandshjemmet. Sidstnævnte sted blev eleverne delt i to hold, der skiftedes til at gøre rent på et værelse og lave lagkager i køkkenet.
RSS
First 567891011121314 Last

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

CSR Greenland       Jens Kreutzmannip Aqq. 3     Postboks 73     3900 Nuuk     csr@csr.gl     +299 363716

 

onitsuka tiger singapore kate spade uk billig nike free zapatillas running asics hollister outlet asics nimbus abercrombie uk nike free tilbud